ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Využijte našich zkušeností s technologií 3D tisku, rychlosti realizace a nízkých nákladů.
Díly z našich tiskáren jsou pevné a odolné, ideální pro funkční testování nebo pro přípravky do výroby. Zkuste s námi dodání funkčních prototypů v rekordním čase a s minimálními náklady.

K dispozici jsou následující technologie:

Tato 3D tisková technologie a ultrazvukové svařování i všechny s touto činností spojené procesy, nabízíme jako komerční službu našim partnerům a zákazníkům, laické veřejnosti a společnostem pro realizaci vlastních výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Cílem a účelem projektu IndustryLab – průmyslový 3D tisk a ultrazvukové svařování které jsou podporovány z programu.

Potenciál je:
„podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.
Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Kontaktní osoba:
Pavel Kleisner
kleisner@industrylight.cz

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Industrylab“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015985, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

ILC-FACTORY © 2021 Ochrana osobních údajů Obchodní podmínky Záruka Reklamace a vrácení Podpora Kontakt Čeština